Guiden Frank  (Chen Feng) Ventinga på flyplassen kortes ned med litt is Godtkaldt?